Abstracte kunst is een moderne kunstvorm waar men niet probeert om zo realistisch mogelijk te schilderen. Vaak spelen de vormen, kleuren en contrasten een grotere rol. De kunstvorm ontstond in het begin van de 20e eeuw en heeft nog steeds veel aanhangers.

Figuratieve kunst is de tegenhanger van abstracte kunst. Bij deze vorm worden wel herkenbare onderwerpen afgebeeld. Dit kunnen portretten, landschappen of stillevens zijn.

Bij expressionistische kunst probeert de kunstenaar zijn gevoelens en zijn ervaringen uit te drukken in een vervorming van de werkelijkheid. Het is hierbij wel belangrijk dat de gevoelswaarde die de kunstenaar ervaart bij het onderwerp centraal staat.

Bij impressionistische kunst staat vooral het uiten van de passieve werkelijkheid voorop. Het vervaagt ook vaak de band met de werkelijkheid of hij valt zelfs helemaal weg. Bij beide vormen staat de subjectieve beleving voorop.

De informele of materieschilderkunst is eigenlijk simpelweg een schilderkunst waarbij vormoplossing het devies was.

Fijnschilderkunst is het tegenovergestelde van de informele schilderkunst. Van deze schilderkunst zeggen ze dat het de meest ambachtelijke vorm van schilderkunst is. Voor de schilder is het een grote uitdaging om de werkelijkheid op een zo begrijpelijke manier weer te geven. Soms zijn de kleine details in het echt zelfs minder mooi dan op het schilderij wordt weergegeven.

shuttle-corporate